Praktijkgegevens

Waarneming


Vakantie en nascholing


Tijdens vakantie of nascholing wordt de waarneming op de praktijk onderling geregeld. Zodoende blijft de praktijk altijd open en blijft er altijd een arts aanwezig die de beschikking heeft over uw medische gegevens.

Huisartsenpost Etten-Leur


Voor spoedgevallen die niet tot ná de avond-nachtdienst of het weekend kunnen wachten wordt de waarneming van de praktijk buiten de praktijkuren van 17.00 uur tot 8.00 uur en in de weekenden verzorgd door de Huisartsenpost te Etten-Leur, Schoonhout 215. De huisartsenpost is te bereiken onder nummer (076) 504 04 44.
Het Huisartsenteam De Keen Waarneming
Spoed (076) 501 32 89 (toets 1) Praktijk (076) 501 32 89
Adres Voorsteven 88
4871 DX Etten-Leur
Kaart
Huisarts(en) L. van Dongen
J.F. Mutsaerts
J. Schellingerhout
I. Soors