Praktijkgegevens

Het Huisartsenteam  >  Ketenzorg  >  KIS
Keten Informatie Systeem


Het Huisartsenteam werkt met het Keten Informatie Systeem (KIS) Care2U. Een KIS levert een belangrijke bijdrage aan een betere informatie uitwisseling met andere zorgaanbieders, optimaliseert de processen binnen een zorgketen en ondersteunt de patiënt bij persoonsgerichte zorg.


Declaratie
Lees in het document 'Uitbetaling ketenpartners met Care2U vanaf 1 januari 2016' hoe het declaratieproces van Het Huisartsenteam geregeld is.


Meer informatie
Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van ouderenzorg kunt u contact opnemen met Sylvia Hoogedeure (076) 503 26 58. Gelieve dit e-mailadres niet te gebruiken voor voor het stellen van medische vragen, bestellen van herhaalrecepten en dergelijke. E-mails voor huisartsen worden niet doorgestuurd.