Praktijkgegevens

Ouderenzorg 


Het Huisartsenteam heeft met elkaar een visie op Ouderenzorg gevormd en vervolgens een Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen uitgewerkt. In dit zorgprogramma wordt in negen stappen, van vroegsignalering tot multidisciplinaire monitoring, uitgelegd hoe de zorg van ouderen het best kan worden uitgevoerd. Het zorgprogramma wordt in samenwerking met thuiszorgorganisaties Thebe, TWB, Surplus, St. Groenhuysen en Avoord Zorg en Wonen uitgevoerd. 

 

Projectgroep

  Kirsten Schugard   Huisarts
  Let van Leeuwen   Strategisch programmamanager
  Anita Luijkx      Praktijkondersteuner
  Hanneke van de Wiel   Praktijkondersteuner


Meer informatie
Neem hiervoor contact op met Let van Leeuwen, strategisch programmamanager.
T: 076 503 26 58