Praktijkgegevens

Uitbreiding cliëntenraad

Uw mening over en ervaring met onze zorg doet ertoe
Het Huisartsenteam stelt de patiënt voorop. Dit doen we niet alleen door het verlenen van een zo goed mogelijke zorg, maar ook door goed naar de patiënt te luisteren. Onze cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol.


Daarom komen we graag in contact met patiënten die plezier hebben in het meedenken over de patiëntenzorg.


Hoe ziet uw rol als cliëntenraadslid eruit?
U komt 4 tot 6 keer per jaar samen met de andere leden en zit ongeveer 2 uur met elkaar om tafel in de avond. Samen met de andere leden adviseert u onze zorggroep, ontvangt u informatie en overlegt u met elkaar. Bijvoorbeeld of de zorggroep voldoende luistert naar de patiënten. En of patiënten voldoende en begrijpbare informatie ontvangt. Maar ook in hoeverre er rekening wordt gehouden met hun wensen. 


Tijdens deze avonden komen verschillende onderwerpen aan bod:

 

U bespreekt de regels rondom het aannemen van patiënten en het beëindigen 

 

van zorgverlening aan cliënten.

 

U wordt op de hoogte gehouden van belangrijke wijzigingen in onze zorggroep.

 

U krijgt een inkijkje in de investeringen van de zorggroep

 

U houdt de digitale communicatie onder de loep. Denk hierbij aan de website,

 

digitale nieuwsbrieven en de patiëntportalen waarmee u online bijvoorbeeld een

 

herhaalrecept kunt aanvragen.

 

U bespreekt de zorg die wij aanbieden. Deze zorg varieert van behandeling op

 

het gebied van COPD/astma, diabetes en hart- en vaatziekten tot aan kwetsbare

 

ouderen, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg.  • Interessant toch?
    De enige voorwaarden die wij stellen is dat u patiënt bent bij een van onze aangesloten praktijken en dat u regelmatig zorgt ontvangt voor:
    Diabetes Mellitus
  • Astma/COPD
  • Hart- en vaatziekten
  • Geestelijke gezondheid

Daarnaast zien we graag een actieve en betrokken houding bij onze leden. Voor deelname aan de cliëntenraad ontvangt u een kleine vergoeding en er is een onkosten regeling.

 

 

Geïnteresseerd en nieuwsgierig geworden?

Aarzel niet en stuur uw CV en motivatie naar Gelske van Aken via g.vanaken@hethuisartsenteam.nl. Zij kan u ook antwoord geven als u nog vragen heeft. Daarna willen we graag kennismaken bij een kopje thee of koffie!

Deel deze pagina