Praktijkgegevens

Niet tevreden?


Ondanks ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Of misschien heeft u een punt ter verbetering. Wij vinden het fijn als wij kunnen leren van uw klacht en gaan graag samen u op zoek naar een verbetering of oplossing.


Klacht zorgprogramma's
Wij raden u aan om in eerste instantie in gesprek te gaan met de zorgverlener waar het om gaat. Dit kan een diëtist zijn, een podotherapeut, pedicure, specialist ouderengeneeskunde of psycholoog. Zij gaan graag met u in gesprek om een oplossing te zoeken. U kunt de zorgverlener bellen voor een afspraak of onderstaand klachtenformulier invullen.

-
Heeft dit niet geleid tot een oplossing? In dat geval verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van de zorgverlener zelf. Deze vindt u op diens website. Klacht zorggroep
Gaat uw klacht over onze zorggroep of over een medewerker van de zorggroep? Dan kunt u uw klacht indienen bij ons. Neem hiervoor telefonisch of per mail contact op met het secretariaat.
E: secretariaat@hethuisartsenteam.nl
T: 076 503 26 58 


Adviespunt zorgbelang
Als u moeite heeft om uw klacht bespreekbaar te maken, kan het Adviespunt Zorgbelang u helpen. U krijgt advies en informatie over uw rechten en plichten. Het Adviespunt werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van Zorgbelang. Het Adviespunt is telefonisch te bereiken of via advieszorgbelang.nl.
T: 0900 243 70 70Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling telefonisch contact met u op over de te volgen procedure.
-

Het Huisartsenteam De Keen Waarneming
Spoed (076) 501 32 89 (toets 1) Praktijk (076) 501 32 89
Adres Voorsteven 88
4871 DX Etten-Leur
Kaart
Huisarts(en) L. van Dongen
J.F. Mutsaerts
J. Schellingerhout
I. Soors