Praktijkgegevens

Leven met Astma


Astma is een chronische ontsteking van de longen. Chronisch betekent dat het blijvend is. Bij astma zijn de slijmvliezen in de longen altijd geïrriteerd, wat veel klachten kan veroorzaken
.


Uw praktijkondersteuner heeft u misschien al de brochure Patiëntenversie zorgstandaard astma uitgereikt. In de patiëntenversie van de zorgstandaard astma kunt u lezen waar goede longzorg uit moet bestaan. En welke rol u zelf heeft in de behandeling van uw astma. Kijk bij het Longfonds voor meer informatie over leven met astma en over:

 een astma aanval voorkomen en bestrijden  
 prikkels vermijden  
 sporten met astma  
 roken en astma  
 leven met astma  
 

Inhalatiemedicatie
Op inhalatorgebruik.nl vindt u meer informatie over inhalatiemedicatie. U kunt hier instructies lezen en informatiefilmpjes bekijken. De filmpjes zijn voor 21 inhalatoren ook beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch. Deze website is onderdeel van Long Alliantie Nederland.


Vragenlijst ACQ
Als u Astma heeft neemt de praktijkondersteuner bij u de ACQ vragenlijst af. Deze vragenlijst is bedoeld om u zo goed mogelijk te begeleiden in uw leven met astma. Het is een vragenlijst die bestaat uit 6 vragen die met name in gaan op uw klachten, wanneer deze zich uiten, in welke vorm etc. 


Vragenlijst hooikoorts astma
Soms kan astma door hooikoorts erger worden. Om vast te stellen of u naast astma ook hooikoorts heeft zal de huisarts u vragen om ook een hooikoortsvragenlijst in te vullen. 


Handige weetjes m.b.t. allergieën
Leefomstandigheden spelen bij astma een grote rol. Belangrijke informatie met betrekking tot allergieën, pollen en maatregelen zijn in dit overzicht opgenomen. Hiermee verwerft u inzicht in de diverse leefomstandigheden en de gevolgen daarvan op astma.


Individueel behandelplan
Als patiënt krijgt u zelf ook een grotere rol in de zorg. U zult namelijk samen met uw huisarts een behandelplan gaan opstellen. Persoonsgerichte zorg is daarbij belangrijk: u komt zelf in actie en houdt de regie op uw eigen leven.